x-boyfriend

x-boyfriend teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-boyfriend x-erkek arkadaşı