m width

m width teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m width m genişlik

m width terimi için benzer kelimeler ve anlamları

double-width çift genişlikli
set width genişliği ayarla
width genişlik
pulse width darbe genişliği
full width tam genişlik
track width iz genişliği
overall width toplam genişlik
pulse width modulation darbe genişliği modülasyonu
shoulder width omuz genişliği
length width height uzunluk genişlik yükseklik
wide width geniş genişlik
working width çalışma genişliği
clear width net genişlik
half width yarı genişlik
tread width basamak genişliği
length and width uzunluk ve genişlik
slit width yarık genişliği
width across flats dairelerde genişlik
web width ağ genişliği
in width enine
narrow width dar genişlik
length x width x height uzunluk x genişlik x yükseklik
face width yüz genişliği
shoe width ayakkabı genişliği
gap width boşluk genişliği
swath width şerit genişliği
shoulder width apart omuz genişliği ayrı
line width hat genişliği
chest width göğüs genişliği
channel width kanal genişliği
pulse width modulated darbe genişliği modüle
width and height genişlik ve yükseklik
peak width tepe genişliği
step width adım genişliği
belt width kemer genişliği
cutting width kesme genişliği
strip width şerit genişliği
distribution width dağıtım genişliği
width apart ayrı genişlik
across the width genişlik boyunca
nominal width nominal genişlik
bucket width kepçe genişliği
rim width jant genişliği
maximum width maksimum genişlik
span width yayılma genişliği
width range genişlik aralığı
width direction genişlik yönü
flange width flanş genişliği
top width üst genişlik
section width kesit genişliği