z.p. international

z.p. international teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z.p. international i.p. aldılar uluslararası

z.p. international terimi için benzer kelimeler ve anlamları

international polioplus committee of rotary international uluslararası uluslararası polioplus komitesi
international chamber of commerce's international centre for uluslararası ticaret odası uluslar arası ticaret merkezi
international international fiscal uluslararası uluslararası mali
international trade china chamber of international commerce uluslararası ticaret uluslararası ticaret odası
agency for international development uluslararası kalkınma ajansı
amnesty international uluslararası af örgütü
communist international komünist uluslararası
communist-international komünist uluslararası
dulles international airport dulles uluslararası havaalanı
first international ilk uluslararası
fourth international dördüncü uluslararası
international uluslararası
international air mile uluslararası hava mili
international association of lions clubs uluslararası aslan kulüpleri birliği
international atomic time uluslararası atom zamanı
international bank for reconstruction and development uluslararası imar ve kalkınma bankası
international brigade uluslararası tugay
international candle uluslararası mum
international code uluslararası kod
international code of signals uluslararası sinyal kodu
international court of justice uluslararası adalet mahkemesi
international criminal police organization uluslararası ceza polis teşkilatı
international development association uluslararası kalkınma derneği
international finance corporation uluslararası finans şirketi
international geophysical year uluslararası jeofizik yılı
international gothic uluslararası gotik
international grand master uluslararası büyük usta
international grandmaster uluslararası büyük usta
international ice patrol uluslararası buz devriyesi
international insulin unit uluslararası insülin ünitesi
international joint commission uluslararası ortak komisyon
international labor organization uluslararası işçi örgütü
international labour organisation uluslararası işçi örgütü
international law uluslararası hukuk
international master uluslararası usta
international match point uluslararası maç noktası
international modernism uluslararası modernizm
international monetary fund uluslararası para fonu
international morse code uluslararası mors kodu
international orange uluslararası portakal
international organization for standardization uluslararası standardizasyon organizasyonu
international phonetic alphabet uluslararası fonetik alfabesi
international pitch uluslararası saha
international practical temperature scale uluslararası pratik sıcaklık ölçeği
international radio silence uluslararası radyo sessizliği
international relations uluslararası ilişkiler
international scientific vocabulary uluslararası bilimsel kelime hazinesi
international screw thread uluslararası vida dişi
international sea and swell scale uluslararası deniz ve deniz ölçeği
international space station uluslararası uzay istasyonu