x view

x view teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x view x görünümü

x view terimi için benzer kelimeler ve anlamları

front view rear view ön görünüm arka görünüm
angle of view bakış açısı
bird's eye view kuş bakışı
bridge view köprü görünümü
counter-view karşı görünüşüdür
dissolving view erime görünümü
exploded view parçalarına ayrıştırılmış görünüm
field of view görüş alanı
helicopter view helikopter görünümü
in view görünümünde
in view of görünümünde
long view uzun görüş
mounds view höyükler görünümü
mountain view dağ manzarası
multi-view çoklu görüntülü
on view görünümde
page view sayfa görünümü
pay-per-view görülme başına ödeme
plan view plan görünümü
point of view bakış açısı
private view özel görüş
re-view gözden geçirmek
rear-view mirror dikiz aynası
take a dim view of kısık görmek
view görünüm
view camera kamera görüntüle
view halloa halloa görüntüle
view halloo halloo görüntüle
view mark işareti görüntüle
with a view to niyetiyle
world-view dünya görüşü
worm's eye view solucanın göz görünümü
worm's-eye view solucanın & # x27; s göz görünümü
worms-eye view solucan gözü görünümü
in my view bana göre
top view üstten görünüm
from my point of view benim açımdan
side view yandan görünüş
rear view dikiz
front view önden görünüş
come into view görünmek
in our view görüşümüze göre
holistic view bütünsel bakış
in view of the above yukarıdakilerin ışığında
overall view genel bakış
sectional view kesitsel görünüm
true and fair view doğru ve adil görünüm
in view of this bunun ışığında
clear view temiz görüş
end view son görüş