x time

x time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x time x zaman