n full speed

n full speed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n full speed n tam hız

n full speed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

at a greater speed speed daha yüksek bir hızda
full speed son sürat
full speed ahead tam gaz ileri
at full speed son hızla
running at full speed tam hızda çalışıyor
full speed operation tam hızlı işlem
usb full speed usb tam hız
usb 2.0 full speed usb 2.0 tam hız
full wire speed tam kablo hızı
go full speed tam hızda git
run at full speed tam hızda koşmak
go at full speed tam hızda gitmek
full speed range tam hız aralığı
moving full speed ahead tam hızla ilerlemek
proceed full speed tam hızda ilerlemek
on full speed tam hızda
working full speed tam hızda çalışmak
full machine speed tam makine hızı
hitting full speed tam hızda vurmak
proceed at full speed tam hızla ilerlemek
full speed data tam hızlı veri
full sea speed tam deniz hızı
full rated speed tam anma hızı
2.0 full speed 2.0 tam hız
move full speed ahead tüm hızı ileriye taşımak
speed full synchromesh tam senkronizasyon hızı
full variable speed tam değişken hız
working at full speed tam hızda çalışmak
going full speed ahead tam hızda ilerliyor
usb full speed device usb tam hızlı cihaz
from rest to full speed geri kalanından tam hıza
continues at full speed tam hızda devam ediyor
full-throttle speed tam gaz hızı
are running at full speed tam hızda çalışıyorlar
with full speed tam hızda
racing at full speed tam hızda yarış
sailing full speed tam hızda yelken
go full speed ahead tam hızda ilerlemek
operates at full speed tam hızda çalışır
i'm full speed tam hızda m
full travel speed tam seyahat hızı
attain full speed tam hıza ulaşmak
reached full speed tam hıza ulaştı
so, full speed ahead yani, tam hız ileride
reaches full speed tam hıza ulaşır
usb 2.0 full speed device usb 2.0 tam hızlı cihaz
close to full speed tam hıza yakın
at full speed, relax and enjoy the trip. tam hızda gevşeyin ve seyahatin tadını çıkarın.
full refund will constitute full settlement to the passenger tam geri ödeme, yolcuya tam yerleşim sağlayacaktır
full-full duplex tam dolu çift yönlü