u must remember that word

u must remember that word teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u must remember that word bu kelimeyi hatırlamalısın

u must remember that word terimi için benzer kelimeler ve anlamları

remember remember the fifth of november hatırla hatırla kasımın beşinci
remember remember hatırla hatırla
remember word kelimeyi hatırla
i can't remember the word kelimeyi hatırlayamıyorum
word for word kelimesi kelimesine
word for word translation kelime çevirisi için kelime
word by word translation kelime çevirisine göre kelime
translate word for word kelime için kelime çevirmek
a word for word record kelime kaydı için bir kelime
word to word translation kelimeden kelimeye çeviri
give word for word kelimeye söz ver
not retain it word for word kelimesini kelimesine saklamamak
taken word for word kelime için alınan kelime
word-for4-word accounts word-for4-word hesapları
not word for word kelime için değil
word, circle the word kelime, kelime daire içine alın
word signs comprising a word bir kelimeyi içeren kelime işaretleri
literal word for word kelimenin tam anlamıyla kelime
we must remember hatırlamalıyız
you must remember hatırlamalısın
one must remember biri hatırlamalıdır
we must remember that bunu hatırlamalıyız
must remember hatırlamalı
i must remember hatırlamalıyım
you must remember that bunu hatırlamalısın
. i must remember that . bunu hatırlamalıyım
remember that you must hatırlaman gerek
one must remember that biri bunu hatırlamalıdır
i must i must yapmalıyım yapmalıyım
must fit must match uygun olmalı uymalı
remember hatırlamak
remember the alamo! alamoyu hatırla!
remember the maine maini hatırla
those who cannot remember the past are condemned to repeat it geçmişi hatırlayamayanlar, tekrar etmeleri için mahkum edilir
i remember hatırlıyorum
do you remember hatırlıyor musun
remember that bunu hatırla
i don't remember hatırlamıyorum
please remember lütfen hatırla
a picture to remember hatırlanması gereken bir resim
things to remember hatırlanacak şeyler
i remember that onu hatırlıyorum
as far as i remember hatırladığım kadarıyla
just remember sadece hatırlıyorum
i can't remember hatırlayamıyorum
as you may remember hatırlayabileceğin gibi
for as long as i can remember hatırlayabildiğim sürece
always remember her zaman hatırla
remember who you are kim olduğunu hatırla
points to remember hatırlanacak noktalar