k-rated

k-rated teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-rated -k puan

k-rated terimi için benzer kelimeler ve anlamları

g-rated rendelenmiş
pro-rated yanlısı dekor
r-rated r oranlı
rated oy
rated load anma yükü
x-rated x-değerlendirilmedi
zero-rated sıfır puan
rated voltage anma gerilimi
rated power anma gücü
rated current anma akımı
rated capacity değerlendirilmiş kapasite
top rated en çok oy alan
rated speed anma hızı
rated output nominal çıkış
highly rated yüksek puan
fire rated yangına dayanıklı
rated for için derecelendirildi
not rated oylanmamış
rated pressure nominal basıncı
rated frequency orantılı frekans
rated value anma değeri
rated flow anma akışı
is rated beğenildi
rated input anma girişi töreni
de-rated de-puan
highest rated en yüksek dereceli
are rated derecelendirildi
rated torque puanlanmıs tork
rated burst pressure anma patlama basıncı
has been rated oylandı
plenum rated genel puan
self-rated kendinden puan
rated power input nominal güç girişi
rated life anma yaşam
rated head anma kafa
was rated derecelendirildi
rated r anma r
fully rated tam puan
properly rated uygun puan
is rated for için derecelendirildi
rated output power nominal çıkış gücü
rated input voltage nominal giriş gerilimi
best rated en çok oy alan
rated insulation voltage anma izolasyon gerilimi
rated impulse withstand voltage nominal darbeye dayanma gerilimi
rated power output nominal güç çıkışı
are rated for için derecelendirildi
outdoor rated dış mekan anma
rated power consumption anma güç tüketimi
rated by tarafından derecelendirildi