c path machine

c path machine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c path machine c yol makinesi

c path machine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

url path path url yolu yolu
machine to machine makineden makineye
machine-to-machine communications makineden makineye iletişim
machine to machine market makine pazarından makineye
machine-to-machine (m2m) makineden makineye (m2m)
machine-to-machine (m2m) communications makineden makineye (m2m) haberleşme
machine-to-machine (m2m) modules makineden makineye (m2m) modüller
machine-to-machine solutions makineden makineye çözümler
machine to machine device makineden makineye cihaz
machine-to-machine interaction makineden makineye etkileşim
base path temel yol
beat a path to someone's door birinin kapısına yol açmak
bicycle path bisiklet yolu
bridle path dizgin yolu
by-path by-yolu
critical path analysis kritik yol analizi
cross someone's path birinin yolunu geçmek
eightfold path sekiz katlı yol
flare path işaret fişeği yolu
flight path uçuş güzergahı
independence of path yolun bağımsızlığı
lead down the garden path bahçe yolunda ilerlemek
lead up the garden path bahçe yolunu açmak
mean free path ortalama serbest yol
middle path orta yol
optical path optik yol
path yol
path- izlenen yola
path. yolu.
primrose path çuha çiçeği yolu
towing path çekme yolu
garden-path bahçe yolu
glide path süzülme yolu
career path kariyer yolu
critical path kritik yol
path forward ileriye giden yol
file path dosya yolu
flow path akış yolu
path length yol uzunluğu
beaten path dövülmüş yol
off the beaten path aşınmış yolun dışı
learning path öğrenme yolu
clear path açık bir yol
growth path büyüme yolu
upgrade path yükseltme yolu
path dependency yol bağımlılığı
walking path yürüyüş yolu
bike path bisiklet yolu
signal path sinyal yolu
cycle path bisiklet yolu