v-bending

v-bending teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-bending h bükme

v-bending terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bending bükme
bending fracture bükülme kırığı
bending moment bükme momenti
elbow-bending dirsek bükme
mind-bending kafa karıştıran
gender-bending cinsiyet bükme
bending stress eğilme gerilmesi
bending machine bükme makinesi
bending radius bükülme yarıçapı
bending strength eğilme direnci
bending over üzerinde bükme
bending test bükme testi
bending stiffness bükülme sertliği
bending force eğilme kuvveti
bending down aşağı bükme
bending load eğilme yükü
bending the rules kuralları bükmek
cold bending soğuk bükme
bending forward öne eğilmek
pipe bending boru bükme
tube bending boru bükme
bending light bükme ışık
bending over backwards geriye doğru bükme
bending strain eğilme gerilmesi
bending resistance eğilme direnci
roll bending rulo bükme
plate bending sac bükme
bending iron bükme demir
bending section bükme bölümü
bending angle eğilme açısı
pipe bending machine boru bükme makinası
lateral bending yanal bükme
bending deflection bükülme sapması
genre-bending tarz-bükme
bending fatigue yorulma bükme
bending vibration eğilme titreşimi
wire bending tel bükme
excessive bending aşırı bükme
sharp bending keskin bükme
bending modulus bükme modülü
brain-bending beyin bükme
bending deformation bükülme deformasyonu
bending and twisting bükme ve bükme
bending process bükme işlemi
metal bending metal bükme
bending beam bükme kirişi
bending movement bükme hareketi
forward bending ileri bükme
side bending yandan bükme
bending press bükme presi