b-amyloid

b-amyloid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-amyloid b-amiloid

b-amyloid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

amyloid amiloid
amyloid degeneration amiloid dejenerasyonu
amyloid kidney amiloid böbrek
amyloid nephrosis amiloid nefrozu
amyloid tumor amiloid tümör
cerebral amyloid angiopathy serebral amiloid anjiyopati
amyloid plaques amiloid plaklar
amyloid deposition amiloid birikimi
beta-amyloid beta-amiloid
amyloid precursor protein amiloid öncü proteini
amyloid fibrils amiloid fibrilleri
amyloid deposits amiloid birikintileri
beta amyloid peptide beta amiloid peptidi
amyloid burden amiloid yükü
beta-amyloid protein beta-amiloid proteini
amyloid cascade amiloid kaskadı
amyloid hypothesis amiloid hipotezi
beta-amyloid plaques beta-amiloid plaklar
amyloid protein amiloid proteini
amyloid staining amiloid lekelenmesi
amyloid beta peptide amiloid beta peptidi
amyloid pathology amiloid patolojisi
amyloid -like protein amiloid benzeri protein
amyloid cascade hypothesis amiloid kaskadı hipotezi
amyloid beta protein amiloid beta proteini
anti-amyloid anti-amiloid
amyloid angiopathy amiloid anjiyopati
amyloid beta plaques amiloid beta plakları
amyloid peptides amiloid peptidleri
brain amyloid beyin amiloidi
amyloid imaging amiloid görüntüleme
cardiac amyloid kardiyak amiloid
beta-amyloid aggregation beta-amiloid toplanması
amyloid antibodies amiloid antikorları
amyloid accumulation amiloid birikimi
amyloid 40 and 42 proteins amiloid 40 ve 42 proteinleri
beta-amyloid precursor protein beta-amiloid öncü proteini
amyloid formed amiloid oluşmuş
amyloid l protein amiloid 1 proteini
clearance of amyloid amiloidin temizlenmesi
amyloid precursor amiloid öncüsü
p-beta-amyloid peptide p-beta-amiloid peptidi