t effector cells

t effector cells teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t effector cells t efektör hücreler

t effector cells terimi için benzer kelimeler ve anlamları

effector cells efektör hücreler
effector t cells efektör t hücreleri
effector etkileyici
end effector son efektör
effector mechanisms efektör mekanizmaları
robot end effector robot uç efektörü
immune effector bağışıklık efektörü
effector proteins efektör proteinleri
effector organs efektör organları
effector molecules efektör molekülleri
effector pathways efektör yolları
cells hücreler
complementary cells tamamlayıcı hücreler
red blood cells kırmızı kan hücreleri
sex cells cinsiyet hücreleri
solar cells güneş hücreleri
solar photovoltaic cells güneş fotovoltaik hücreleri
white blood cells beyaz kan hücreleri
blood cells kan hücreleri
mast cells mast hücreleri
nerve cells sinir hücreleri
cancer cells kanser hücreleri
immune cells bağışıklık hücreleri
brain cells beyin hücreleri
skin cells deri hücreleri
fat cells yağ hücreleri
tumor cells tümör hücreleri
mammalian cells memeli hücreleri
target cells hedef hücreler
hair cells saç hücreleri
natural killer cells doğal öldürücü hücreler
muscle cells kas hücreleri
packed red blood cells paketlenmiş kırmızı kan hücreleri
t cells t hücreleri
epithelial cells epitel hücreleri
glial cells glial hücreler
living cells yaşayan hücreler
smooth muscle cells düz kas hücreleri
yeast cells maya hücreleri
packed cells paketlenmiş hücreler
embryonic stem cells embriyonik kök hücreleri
stromal cells stromal hücreler
bacterial cells bakteri hücreleri
white cells beyaz hücreler
cultured cells kültür hücreleri
photovoltaic cells fotovoltaik hücreler
squamous epithelial cells skuamöz epitel hücreleri
endothelial cells endotel hücreleri
mesenchymal stem cells mezenkimal kök hücreler
inflammatory cells inflamatuar hücreler