g-shell

g-shell teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı