k-opioid

k-opioid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-opioid k-opioid

k-opioid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

opioid opioid
opioid epidemic opioid salgını
opioid substitution therapy opioid ikame tedavisi
opioid withdrawal opioid yoksunluğu
opioid medication opioid ilaç
opioid antagonist opioid antagonisti
opioid drugs opioid ilaçlar
opioid agonist opioid agonisti
opioid dependence opioid bağımlılığı
mu-opioid u-opioid
opioid-induced constipation opioid kaynaklı kabızlık
opioid sparing opioid koruma
opioid-based medications opioid bazlı ilaçlar
opioid-like opioid benzeri
opioid painkillers opioid ağrı kesici
opioid therapy opioid tedavisi
opioid peptide opioid peptidi
opioid overdose opioid doz aşımı
opioid pain medication opioid ağrı kesici ilaç tedavisi
opioid system opioid sistemi
opioid substitution treatment opioid ikame tedavisi
opioid addiction opioid bağımlılığı
opioid substitution opioid ikamesi
prescription opioid reçeteli opioid
opioid induced opioid kaynaklı
opioid-induced bowel dysfunction opioid kaynaklı bağırsak fonksiyon bozukluğu
opioid treatment opioid tedavisi
opioid receptor agonist opioid reseptörü agonisti
opioid toxicity opioid toksisitesi
with opioid medication opioid ilacı ile
opioid pain relievers opioid ağrı kesiciler
opioid use opioid kullanımı
opioid pain medicines opioid ağrı kesici ilaçlar
opioid narcotics opioid narkotik
misuse of opioid medication opioid ilaçlarının kötüye kullanılması
mu-opioid agonists mu-opioid agonistleri
opioid bowel dysfunction opioid barsak fonksiyon bozukluğu
24-hour opioid consumption 24 saat opioid tüketimi
opioid dependence treatment opioid bağımlılık tedavisi
opioid addicts opioid bağımlıları
synthetic opioid sentetik opioid
opioid-rescue opioid kurtarma
opioid-related side effects opioid ile ilişkili yan etkiler
illicit opioid yasadışı opioid
opioid-dependent patients opioid bağımlı hastalar
opioid misuse opioid kötüye kullanımı
endogenous opioid system endojen opioid sistemi
symptoms of opioid withdrawal opioid yoksunluğu belirtileri
immediate release opioid ani salımlı opioid
is an opioid antagonist bir opioid antagonistidir