b-cell clones

b-cell clones teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-cell clones b hücreli klonlar

b-cell clones terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clones klonlar
grape clones üzüm klonları
best clones en iyi klonlar
such clones bu klonlar
mere clones sadece klonlar
offspring of clones klonların yavruları
high-yielding clones yüksek verimli klonlar
grafted clones aşılı klonlar
animal clones hayvan klonları
cultivated clones ekili klonlar
from clones klonlardan
cell-to-cell hücre-hücre
cell-cell adhesion hücre-hücre yapışması
from cell to cell hücreden hücreye
cell-cell junctions hücre-hücre birleşimleri
cell-cell interactions hücre-hücre etkileşimleri
cell-cell contact hücre-hücre teması
cell-cell communication hücre-hücre iletişimi
cell-to-cell signalling hücreden hücreye sinyal
cell-to-cell signaling hücreden hücreye sinyal
t-cell b-cell t hücresi b hücresi
at the t cell- b cell border t hücre-b hücre sınırında
cell-cell adhesion molecules hücre-hücre yapışma molekülleri
t-cell o b-cell t hücresi o b hücresi
on a cell-by-cell basis hücre bazında
a cell bir hücre
accessory cell aksesuar hücresi
acid cell asit hücresi
acinar cell asiner hücre
acinar cell tumor asiner hücre tümörü
acinic cell adenocarcinoma asinik hücreli adenokarsinom
acinous cell asitli hücre
adenoid squamous cell carcinoma adenoid yassı hücreli karsinom
adipose cell yağ hücresi
adult t-cell lymphoma yetişkin t hücreli lenfoma
adventitial cell adventisyal hücre
air cell hava hücresi
alpha cell alfa hücresi
alveolar cell alveoler hücre
alveolar cell carcinoma alveoler hücreli karsinom
ameboid cell ameboid hücre
anaplastic cell anaplastik hücre
anitschkow cell anitschkow hücresi
antigen-presenting cell antijen sunan hücre
apud cell apud hücresi
argentaffin cell argentaffin hücresi
auditory receptor cell işitsel reseptör hücresi
b cell b hücresi
b-cell b-hücresi
band cell bant hücresi