quagga

quagga teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quagga quagga

quagga terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quagga mussel kagga midyesi