quadruplicity

quadruplicity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadruplicity quadruplicity