quadruplicate

quadruplicate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadruplicate dörtlemek