quadruplex

quadruplex teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadruplex dört katlı

quadruplex terimi için benzer kelimeler ve anlamları

g-quadruplex g-dörtlüsü