quadruplet

quadruplet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadruplet dördüz

quadruplet terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadruplet pregnancy dörtlü gebelik