quadrupedal

quadrupedal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrupedal dört ayaklı