quadrumvirate

quadrumvirate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrumvirate quadrumvirate