quadrumanous

quadrumanous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrumanous quadrumanous