quadrivalent

quadrivalent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrivalent dört değerli