quadriplegia

quadriplegia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı