quadripedal extensor reflex

quadripedal extensor reflex teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı