quadrillionth

quadrillionth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrillionth katrilyonda