quadrillion

quadrillion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrillion katrilyon