quadriliteral

quadriliteral teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadriliteral quadriliteral