quadrigeminal

quadrigeminal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrigeminal quadrigeminal

quadrigeminal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadrigeminal body dörtlü vücut
quadrigeminal rhythm kuadrigeminal ritim