quadriennial

quadriennial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadriennial quadriennial