quadricentennial

quadricentennial teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadricentennial quadricentennial