quadricentenary

quadricentenary teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadricentenary quadricentenary