quadribasic

quadribasic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadribasic quadribasic