quadratically

quadratically teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadratically quadratically