quadrat

quadrat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrat katrat

quadrat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadrat sampling kuadrat örnekleme
a quadrat kuadrat