quadraplegic

quadraplegic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadraplegic quadraplegic