quadraphonic

quadraphonic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadraphonic kuadrafonik