quadrangle

quadrangle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı