quadragesimal

quadragesimal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadragesimal quadragesimal