quadragesima

quadragesima teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadragesima quadragesima