quadragenarian

quadragenarian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadragenarian kırk yaşındaki