quad.

quad. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı