quad-band

quad-band teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı