quad left

quad left teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı