quad bike

quad bike teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı