quad

quad teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı