quack

quack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı