l guess you're right

l guess you're right teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l guess you're right sanırım haklısın

l guess you're right terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i guess you're right sanırım haklısın
guess right doğru tahmin et
how'd you guess? nasıl tahmin ettiniz?
you'd never guess asla tahmin edemezsin
how you'd guess nasıl tahmin edersiniz
it's anybody's guess herkesin sandığı
it's anyone's guess herkesin sandığı
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
can you guess tahmin edebilir misin
i guess you sanırım sen
as you can guess tahmin edebileceğiniz gibi
as you might guess tahmin edebileceğiniz gibi
i guess you have sanırım sahipsin
i guess you are sanırım öylesin
you can guess tahmin edebilirsin
i guess you could say sanırım söyleyebilirsin
you will never guess asla tahmin edemezsin
do you guess tahmin ediyor musun
i guess that you sanırım sen
i guess you know sanırım biliyorsun
how did you guess nasıl tahmin ettin
i will let you guess tahmin etmene izin vereceğim
you will never guess what ne olacağını asla tahmin edemezsin
i guess you could sanırım yapabilirsin
you may guess tahmin edebilirsin
i guess you must sanırım yapmalısın
you would never guess asla tahmin edemezsin
i guess you already sanırım sen zaten
you might guess tahmin edebilirsin
did you guess tahmin ettin mi
guess you sanırım sen
you guess what tahmin et ne oldu
i guess you never know sanırım asla bilemezsin
i guess you already have sanırım zaten sahipsin
i guess you will have to sanırım zorunda kalacaksın
guess that you observed tahmin ettin ki
if you guess correctly doğru tahmin edersen
i guess you are talking about sanırım hakkında konuşuyorsun
i guess if you sanırım eğer
i guess you will sanırım yapacaksın
i guess you heard sanırım duydun
can you guess who it is kim olduğunu tahmin edebilir misin
let you guess tahmin edeyim
you me guess sen beni tahmin et
guess you have heard sanırım duydun
you might as well guess tahmin edebilirsin
i guess the same for you! sanırım senin için de aynı!
anyone's guess herkesin sandığı
anybody's guess herkesin sandığı
is anyone's guess kimse sanırım