k-swiss

k-swiss teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-swiss k swiss

k-swiss terimi için benzer kelimeler ve anlamları

brown swiss kahverengi isviçre
dotted swiss noktalı isviçre
swiss isviçre
swiss army knife isviçre çakısı
swiss ball isviçre topu
swiss chard isviçre pazı
swiss cheese isviçre peyniri
swiss cheese plant isviçre peyniri bitkisi
swiss guard isviçre görevlisi
swiss lapis swiss lapis
swiss muslin isviçre muslini
swiss re tower isviçre yeniden kule
swiss steak isviçre bifteği
swiss tournament isviçre turnuvası
swiss-roll isviçre haddeleme
the swiss family robinson isviçre aile robinson
swiss made isviçre yapımı
swiss civil code isviçre medeni kanunu
swiss family robinson isviçre aile robinson
swiss german isviçre almanı
swiss franc isviçre frangı
swiss code of obligations isviçre borçlar kanunu
swiss penal code isviçre ceza kanunu
swiss confederation isviçre konfederasyonu
swiss roll isviçre rulo
swiss law isviçre hukuku
six swiss exchange altı isviçre değişimi
swiss national bank isviçre ulusal bankası
swiss-based isviçre tabanlı
swiss post isviçre postası
swiss agency for development and cooperation isviçre kalkınma ve işbirliği ajansı
swiss quartz movement isviçre kuvars hareketi
swiss financial market supervisory authority isviçre finansal piyasa denetleme otoritesi
swiss verein isviçre verein
swiss federal council isviçre federal konseyi
swiss rules of international arbitration uluslararası tahkim isviçre kuralları
swiss national isviçre ulusal
swiss re isviçre yeniden
swiss criminal code isviçre ceza kanunu
swiss alps isviçre alpleri
swiss army isviçre ordusu
swiss knife isviçre çakısı
swiss quartz isviçre kuvars
swiss agency for therapeutic products terapötik ürünler için isviçre ajansı
under swiss law isviçre yasalarına göre
swiss federal institute of technology isviçre federal teknoloji enstitüsü
swiss stock exchange isviçre borsa
swiss federal tax administration isviçre federal vergi idaresi
red swiss chard kırmızı isviçre pazı
swiss official gazette of commerce swiss resmi ticaret gazetesi